Jdi na obsah Jdi na menu

LIDOVÝ SNĚM

Vítejte na stránkách Lidového sněmu,

ve společnosti slušných, prostých lidí, lidí se zdravým selským rozumem,

jejichž cílem je "něco" změnit v současné nemocné společnosti,

v zájmu lepší budoucnosti naší, našich dětí a vnoučat. 

Jsme jediné opravdu nezávislé medium v této zemi, kde můžete vyslovit své konstruktivní návrhy na řešení problémů naší současné společnosti, a způsobů jejich realizace.

Vaše náměty budeme systematicky a zodpovědně zpracovávat a předkládat návrhy s cílem jejich prosazení v Parlamentu České republiky. 

Prostí lidé, řadoví občané, opravdoví tvůrci hodnot (mlčící většina) nemají naprosto žádnou šanci ovlivňovat dění ve společnosti.

Chceme se společně s vámi pokusit tento stav změnit !

Bez vás ale nezměníme vůbec nic !

Těšíme se na Vaše názory a návrhy !

sekretariat@lidovy-parlament.cz

 
 
 

Oživíme Česko

Oživíme Česko! Řada osobností se zdarma zapojila do unikátní ...

Na webových stránkách jsme dnes nalezli stránky na pomoci české ekonomice Oživíme Česko. S programem se plně ztotožnujeme a podporujeme. Celý program najdete na stránkách

https://www.ozivimecesko.cz/

 
27. 4. 2020 | | Rubrika: Koncepce rozvoje národního hospodářství do roku 2050 | Komentářů: 0

Rozhoduje kdo platí ?

Historie lidstva je historií válek, rabování, zabíjení, zotročování lidí, které přinášejí prostým lidem jen utrpení často i smrt a nekonečné ponížení. I když jsme dospěli přes nelidská období lidských dějin - otrokářství a nevolnictví až ke kapitalismu - k výraznému zlepšení lidských práv, stále máme na čem pracovat do budoucnosti. Kapitalismus, přes všechny jeho přednosti, má k dokonalosti bohužel ještě velmi daleko.

 
23. 4. 2020 | | Rubrika: Naše názory

Zásady restartu ekonomiky v roce 2020

Ekonomické dopady současné ekonomické pokoronavirové krize jsou svojí hloubkou mnoha ekonomy přirovnávány k ekonomické krizi 30. let minulého století. Návrat do normálu bude je odhadován na 5-8 let a bude vyžadovat zcela mimořádná opatření, s dopadem na všechny vrstvy společnosti. Aby nedopadly zase jenom na ty nejchudší, jak jsme to v posledních letech často svědky, připravili jsme návrh hlavních zásad, nutných z našeho pohledu pro překonání krize. V krizovém období se mnohé činnosti a výrobky stávají strategickými (jak jsme tomu byli ostatně svědky), bez ohledu na platné mezinárodní dohody, podle zásady "bližší košile než kabát".

 
23. 4. 2020 | | Rubrika: Restart ekonomiky po koronavirové krizi | Komentářů: 0

Zásady restartu ekonomiky 2020

Ekonomické dopady současné ekonomické pokoronavirové krize jsou svojí hloubkou mnoha ekonomy přirovnávány k ekonomické krizi 30. let minulého století. Návrat do normálu bude je odhadován na 5-8 let a bude vyžadovat zcela mimořádná opatření, s dopadem na všechny vrstvy společnosti. Aby nedopadly zase jenom na ty nejchudší, jak jsme to v posledních letech často svědky, připravili jsme návrh hlavních zásad, nutných z našeho pohledu pro překonání krize. V krizovém období se mnohé činnosti a výrobky stávají strategickými (jak jsme tomu byli ostatně svědky), bez ohledu na platné mezinárodní dohody, podle zásady "bližší košile než kabát".

 
23. 4. 2020 | | Rubrika: Koncepce rozvoje národního hospodářství do roku 2050 | Komentářů: 0

Restart ekonomiky - plán na 2. pololetí roku 2020

Svět po neočekávaném vpádu zákeřného protivníka, ohrožujícího zdraví a životy tisíců lidí v době koronavirové bude jiný, než přetím. V co nejkratší době je proto třeba připravit vědecký plán restrartu ekonomiky, jak krátkodobě - na 2. pololetí roku 2020, tak výhladově na další roku. Chtěl bych znovu zdůraznit a podtrhnout slovo vědecký, zpracovaný skutečnými odborníky z nejrůzněkších oblastí, proto, že plány připravované v milulých 250 letech podnitatelskými žraloky a jejich prodložených rukou znovu ukázaly, že v současné zdravotní krizi jsou děležitější hodnoty,než, nejen hon za ziskem, mocí a bohatstvím. Bude proto nutné přehodnotit priority a na lékarnických vahách vážit podporu perspektivních odvětví a oborů. Příprava takého plánu bude mnohem náročnější než předtím, protože máme stále více neznámých vstupů, a bude tedy rozhodovat intuice a vzájemné duskuze obdorníků z mnoha oborů. 

 
16. 4. 2020 | | Rubrika: Restart ekonomiky po koronavirové krizi | Komentářů: 1

Koronavirus, aneb jak se (konečně) zbavit Babiše

Pokus o unikátní psychologickou anylýzu chování námi zvolené elity našeho národa - poslanců Parlamentu ČR (viz schůze ze 7.4.2020) - v nemislosrdném zrcadle současné, 100 let nevídané krize zdravotní, ekonomické, kullturní a psychické celé naší společnosti, ze zorného úhlu řadového občana, seniora a podnikatele. Kdo by očekával, tak jako já, kontruktivní přístup poslanců včech politických subjektů k řešení sočasné krize. byl bezesporu zklamáni. Měli jsme tak možnost v přímém přenosu sledovat, kdo je na naší straně, kdo hájí zájmy nás řadových občanů. Stejně tak jsme měli možnost poznat nemorální chování a jednání části poslanců, kteří se ani v jedné z největších krizových situací ve 102-leté historii našeho státu snažili kriminalizovat úsilí vlády ke zmírnění následků současné nákazy a prosazovat jen svoje "poslanecká ego", svojí nadřazenost a svoje pohrdání s námi řadovými občany. Z vystoupení těchto "výtečníků" bylo jasně patrné, že už si ani neuvědomují důsledky a morální dopady svého jednání. Z vystoupení řady opozičních poslanců, kteří zneužili současné celosvětové krize s několikanásobně větší intenzitou k mnohonásobnému 4 roky vedené kampaně proti premiéru Babišovi a členům jeho vlády. Diskuse tak nejen že vůbec nebyla konstruktivní, ale vystoupení některých opozičních poslanců, byla podle mého názoru, nejen za hranou slušnost a všeobecké uznávané morálky, ale dokonce mohla být vnímána i jako vlastizrada - ochrožení zdraví národa a maření opatření přijatých vládou k ochraně zdraví české populace.     

 
15. 4. 2020 | | Rubrika: Koronavirus jeho důsledky | Komentářů: 0

Bořit nebo tvořit ?

"K hlavním přednostem programu iniciativy Milion chvilek pro demokracie je že žádný program nemají" (Právo, 16,11.2019, s.6). Tušil jsem to od začátku ale teprve dnes jsem to pochopil. Vývoj posledních 30 let ukázal, že v současné době stojí před námi úkol vypracovat vědeckou koncepci rozvoje národního hospodářství, protože současné politické elity řídí stát od jedné vlády ke druhé nekoncepčně, jen podle svých úzkých stranických a individuálních zájmů. To je ale zásadním rozporu s názorem většiny obyvatel tohoto státu.

 
19. 11. 2019 | | Rubrika: Naše názory | Komentářů: 0

Je čas na novou revoluci ?

Výtah velice zajímavého článku profesora Oxfordské university hodnotící vývoj ve střední Evropě v posledních 30 letech 

 
14. 11. 2019 | | Rubrika: Naše názory | Komentářů: 0

Problémy současného kapitalismu

Veškeré dění na planetě Zemi ovládá úzká skupinka lidí, prostřednictvím ne vždy poctivě získaných finančních prostředků. Má to ale dva podstatné negativní dopady na "zbytek světa". Stále narůstající sociální rozdíly, kdy v mnoha zemích umírají hladem miliony lidí, a na druhé straně dochází k neuvěřitelnému plýtvání penězi ze strany 1% nejbohatších lidí. Nezkrotná honba za ziskem se neohlíží ani na morálku, ani na lidské životy (války) ani na vědecky prokázané hroby pro životní prostředí. 

 
13. 11. 2019 | | Rubrika: Naše názory | Komentářů: 0

O budoucnosti lidstva na planetě zemi

Nezkrotná honba za ziskem se neohlíží ani na morálku, ani na lidské životy (války) ani na vědecky prokázané hroby pro životní prostředí. Pokud si sami pod sebou nechceme uříznout větev života na Zemi, stojí před námi všemi složitý úkol: Zachránit život na planetě Zemi ! Musíme se bohužel smířit s tím, že nás to všechny bude "něco stát" Musíme se shodnout na tom, že budoucnost je proto třeba řídit vědecky a ne jako dosud, kdy špinavé peníze válcují morálku a zdravý selský rozum. Čím dříve to pochopíme, tím lépe !

 
31. 10. 2019 | | Rubrika: Naše názory | Komentářů: 0