Jdi na obsah Jdi na menu

O budoucnosti lidstva na planetě zemi

31. 10. 2019

Vážení spoluobčané, vážení členové klubu slušných lidí.

v poslední době se znovu ozývá neodbytné téma EKOLOGIE.  Vědci již desítky let bijí na poplach, že se s naší planetou zemí "něco" děje, že s naší planetou není něco v pořádku, že naší činností na planetě Zemi.

Vědcům politici a ekonomové nevěří

Zejména se jedná o vypouštění kysličníku uhličitého  (CO2) do atmosféry, který vzniká spalováním fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn atd.), a poškozuje ozonovou vrstvu, která nás chrání před škodlivým zářením z vesmíru. Mnohé vědecké a vědeckotechnické konference řešily a řeší tento problém. Chybí vědecká celosvětová i národní koncepce rozvoje průmyslu a společnosti a s tím nedílně získávání potřebných zdrojů energie.Světoví politici a kapitáni průmyslu ale zatím tyto hrozby berou "jen" jakousi ideologickou propagandu. To je velkým problémem kapitalismu, který má jediný hlavní cíl - růst zisků. To je z celospolečenského hlediska nadále neúnosné. Trpí tím převážná většina populace na Zemi nejen z hlediska sociálního (nespravedlivé rozdělování vyrobeného společenského produktu - umírání lidí hladem, nedostatečnou lékařskou péčí, zhoršováním životního prostředí atd.) ale zejména z hlediska z nevratného poškozování životního prostředí (kácení pralesů v Asi a Jižní Americe, zvyšování emisí v ovzduší, znečišťování a poškozování zdrojů pitné vody, drancování přírodního bohatství, atd. atd.). 

Je samozřejmé, že tlak vědců a pokrokové veřejnosti na snížení ekologické zátěže stávajících druhů hospodářské činnosti povede ke zvýšení nákladů na zemědělskou i průmyslovou výrobu. Podnikatelé proto nechtějí o zvyšování nákladů na jejich výrobu ani slyšet. Je bohužel reálnou skutečností, že v podnikatelské sféře má věda a občanská veřejnost jen velice malé možnosti prosazení svých názorů. Dokladem toho jsou ekologická světová fóra (Kjotó, Paříž, Kodaň). Jejich účinnost je bohužel velice nízká, protože státníci největších znečišťovatelů životního prostředí (USA, Čína aj.) na ně buď vůbec nepřistoupí, nebo od nich po čase odstupují, příp je prostě nedodržují. Dobře vědí, že by jejich přijetí znamenalo snížení konkurenceschopnosti jejich průmyslových a zemědělských výrobků, čímž by ztratili podporu své podnikatelské lobby. 

Pokud k tomu budou pokrokovou společností přesto donuceni je jasné, že nebudou chtít snížit své zisky. Ty jsou za kapitalismu prvořadé a jsou samou podstatou kapitalismu.  Musíme počítat tedy s tím, že náklady na nové čistší technologie přenesou zcela logicky na spotřebitele. Musíme "jenom" dohlédnout, aby do nových cen zohlednili jen nezbytně nutnou část, a aby větší část nechtěli přenášet na spotřebitele, tak jak se tomu děje dosud.

100-200.jpgNázorně to můžeme vidět na našem trhu s nemovitostmi, kde ceny nemovitostí (a nájmů) stouply od roku 1990 v průměru 50 - 100 x (platy zhruba jen 10x), s tím, že jsou developery reálně předražené minimálně o 50%. Z matematického hlediska ceny bytů vzrostly nekonečně krát, protože dříve lidé dostávali byty přidělené od státu (bezplatně), zatímco dnes je cena bytu od 5 mil Kč výše, což znamená, že jsou nedostupné pro 80% populace, kteří nemají ani splácení hypotéky za lichvářské úroky. Podobné je to také s cenami dalších nákladů na bydlení - ceny vody vzrostly 80 - 120 x, ceny služeb 30 -50 x atd. Dostupnější jsou naproti tomu například potraviny (což je samozřejmě pozitivní) ale i ceny spotřební zboží.

Je to ale málo pravděpodobné, protože v parlamentech "demokratických" zemí jsou delegováni převážně zase jen lobbisté, které takové zákony nikdy nebudou podporovat a nikdy neschválí. A pokud ano, pak jen symbolické nezávazné rovině, které nikdo stejně nebude plnit. Proto jsou důležité občanské aktivity, neboť politici a lobbisté nemají na takových zákonech žádný zájem. Těžko se bude opakovat situace z roku 1989, kdy prezidenta Havla zvolili v roce 1989 poslanci KSČ. Naopak prezidentovi zvolenému občany v demokratických volbách nemohou pravicoví politici a s nimi propojená media přijít na jméno.

U nás náhle a čistě účelově zezelenala dříve modrá ODS ("Modrá ne zelená planeta"), které se nám zase bude snažit ve svých zejména předvolebních programech vyprávět pohádky o tom, jak životní prostředí a ekologie jsou jejich prvotní starostí.

Návrhy řešení problémů ekologie.

Přesto jsou cesty, které mohou našemu životnímu prostředí výrazně prospět. Jedním z problémů je také využití a zpracování průmyslového a domovního odpadu, kterou moderní společnost produkuje. Dílčím problémem v této oblasti je také zpracování obalového odpadu. K této problematice je třeba přistupovat zcela novým pohledem. Tyto problémy jsou řešeny již cca 30 let. Jak nepřistupovat k dané problematice je sdružení EKOKOM, který vznikl na počátku 90. let minulého století z iniciativy dvou velkých producentů nevratných obalů - TETRA PAK a Coca-Cola. Formálně stanovily minimální poplatek, který v žádném případě není schopen pokrýt náklady na zpracování a recyklaci použitých obalů. Svým účelovým p.a. vytváří dojem zachránců životního prostředí. Přitom 90% nákladů kryje stát a občané v neustále rostoucích poplatcích za odvoz odpadu. Z 50.- Kč v roce 1990 se mají současné náklady pohybovat někdo kolem částky 2.600.- Kč (což je 52x více).

Jedním z prvořadých úkolům musí být snaha o racionální hospodaření se surovinami a energií. Nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne. V současné době jsme svědky neuvěřitelného plýtvání potravinami. Uvádí se, že až 30% vyrobených potravin končí v odpadkových koších !!!!!

Průmysl produkuje stále sofistikovanější, ale stále méně kvalitní spotřební zboží. Nejmarkantněji to lze pozorovat v elektronickém průmyslu. Stále nové modely počítačů, periferií a telefonů jsou opravdu zcela zbytečné. Často jste nuceni vyhodit např. tiskárnu, jen proto, že nový sofware již vaší starší tiskárnu nepodporuje, nebo má jiné "modernější" vstupy, nebo už nelze sehnat často zcela banální náhradní díly v hodnotě několika korun. I když odečteme "úmyslné" závady, které zabudovávají výrobci v rámci zvýšení odbytu již do zcela nových zařízení, je patrné, že by postačovalo jen 20 - 40% vyrobeného zboží. Cca. 70% zboží je tak vyrobeno zcela zbytečně !!! Na vině jsou také špatné zákony, které ukládají většinou jen dvouletou záruční lhůtu. Výrobce to dodává "úsporná" zařízení, která někdy nevydrží ani stanoveno záruční lhůta. Opravy jsou příliš pracné a nákladů a tak Vám výrobce (samozřejmě po dostatečném tlaku) dodá raději zařízení nové. Podle mého názoru by optimální doba záruky měly být minimálně 5 roků i v tak rychle se vyvíjejícím oboru jakým je počítačová technika.

V oblasti výroby energií je hlavním úkolem snižovat uhlíkovou stopu (tj. spalování fosilních paliv) podporou obnovitelných zdrojů energie. Energie dodávaná z tepelných elektráren ale tuto úlohu nesplňuje. Zdroje znečistění se jen přenášejí do jiných lokalit. Energie získaná ze solárních panelů, energie větru, energie mořských proudů, přílivová energie atd. musí mít jednoznačnou prioritu při získávání nových zdrojů energie. Dosud nejasný je pohled na budoucnost energie získanou štěpení jader radioaktivních prvků. Obavy z nezvládnuté jaderné rekce při mimořádných situacích je stále vážným bezpečnostním rizikem (Černobyl, Fukujama). Ve stále neklidnějším světě může být snadnou hrozbou pro široké okolí. Značným problémem je také ukládání nevyhořelého paliva z jaderných elektráren.

Nadějí pro lidstvo je ukládání uhlíku do země, které by mohl problém uhlíkové stopy výrazně přispět. Technologie není zatím dořešena ale do budoucna jsou do ní vkládány velké naděje. 

Ukládání uhlíku do země

 

  

 

 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář